Tel/Fax 011 8417 199                           office@dzinopaleta.rs

SAMOSTALNA ZANATSKA I TRGOVINSKA RADNJA ZA PROIZVODNJU DRVENE AMBALAŽE

Proizvodnja drvenih paleta

- proizvodnja elemenata za palete

- proizvodnja paleta svih dimenzija  

- proizvodnja paleta tip EUR

Popravka drvenih paleta

- popravka  paleta

- servis paleta

Prodaja drvenih paleta

- prodaja paleta

Toplotno tretiranje paleta

- termičko sušenje drveta u sušarama

- termičko tretiranje u sušarama prema Međunarodnom Standardu   za Fitosanitarne Mere ISPM 15, kao i propisno obeležavanje drvnih   proizvoda

Usluge i proizvodi

DRVO I MATERIJALI NA BAZI DRVETA