IPPC-a simbol međunarodne konvencije za zaštitu bilja

CS - ISO kod države

XXX - Jedinstveni broj lica koje vrši tretman

HT- Tretman toplotnog tretiranja