SAMOSTALNA ZANATSKA I TRGOVINSKA RADNJA

ZA PROIZVODNJU DRVENE AMBALAŽE

Džino paleta

Firma je osnovana u Jakovu 28.01.2008  i bavi proizvodnjom, popravkom i prodajom drvene ambalaže , to jest drvenih paleta svih vrsta dimenzija i kvaliteta.


Vršimo i hemijsko toplotno tretiranje paleta (HT) ,i transport istih do kupca .


Posedujemo veoma precizne mašine zbog boljeg kvaliteta I naravno da bi kupac bio zadovoljan .


Tel/Fax 011 8417 199                         

 office@dzinopaleta.rs